Kwaliteit van Leven & Lifestyle
Abonneren

Direct op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op deze website?

Inloggen?

Alleen als u wilt reageren op artikelen dient u eerst ingelogd te zijn. Natuurlijk worden uw gegevens nooit aan anderen bekend gemaakt!

Ga direct naar
U vindt WSA Research ook op
Stichting Orthomoleculaire Educatie

Voedingstoffen: "Tekorten i.d. Nederlandse Voeding"

Opgesteld door Ruud A. Nieuwenhuis, directeur Stichting Orthomoleculaire
Educatie

Recent wordt steeds duidelijker dat we niet alle benodigde voedingsstoffen
uit onze voeding halen en dat dit zelfs met een gezond voedingspatroon niet
haalbaar is. Suppletie met essentiële microvoedingsstoffen (vitamines,
mineralen, aminozuren etc.) is dus pure noodzaak. Zelfs de overheid erkent nu de
tekorten in ons voedingspatroon in de nota ‘Gezonde Voeding van begin tot eind’
(2008), waarin ze gezonde gewoontes actief wil gaan stimuleren. Het eetpatroon
van de meeste Nederlanders voldoet niet aan de normen volgens de Voedingswijzer.
Maar ook als we die norm wél zouden halen, krijgen we nog steeds niet de
benodigde hoeveelheid microvoedingsstoffen binnen.

Hieronder volgt een samenvatting van het rapport "Tekorten in de Nederlandse
Voeding", dat op 10 april 1995 werd toegezonden aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevr. dr. E. Borst-Eilers. In dit rapport,
dat werd opgesteld door S.O.E.-directeur Ruud A. Nieuwenhuis, wordt aangetoond
dat de Nederlandse bevolking zich inadequaat voedt.

Zeer verontrustende uitkomsten

De uitkomsten van de door de Stichting Orthomoleculaire Educatie uitgevoerde
voedingsberekeningen tonen onweerlegbaar het volgende aan:

a) zelfs een zgn. EVENWICHTIGE voeding bevat ONVOLDOENDE vitamines, mineralen
en spoorelementen: vitamine A, selenium en koper komen als tekort bij de gehele
bevolking voor. Bij diverse bevolkingsgroepen, waaronder de twee kwantitatief
grootste groepen (mannen en vrouwen van 22-50 jaar), komen verder nog tekorten
voor aan vitamine D, calcium, ijzer, zink en magnesium. Voorts brengt de
berekeningsuitkomst marginale innamen van de vitamines B1 en B2 aan het licht;

b) er zijn aanwijzingen dat het aantal mensen dat daadwerkelijk eet volgens
de richtlijnen van de Voedingswijzers van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding (VoVo), derhalve daadwerkelijk "evenwichtig" eet, uiterst klein is. Dus
met de inname van micro-voedingsstoffen door praktisch de gehele bevolking is
het aanzienlijk slechter gesteld dan bij gebruik van de "evenwichtige" voeding.
Het is dan ook niet voor bestrijding vatbaar dat bij praktisch de gehele
bevolking multiple deficiënties aan micro-voedingsstoffen bestaan;

c) bij de vaststelling van de voedingsnormen is ten onrechte geen rekening
gehouden met allerlei omstandigheden die de behoefte aan noodzakelijke
micro-voedingsstoffen bij de bevolking verhogen. Indien ook deze negatieve
factor wordt meegenomen, kan slechts worden geconcludeerd tot het bestaan van
ernstige, multiple tekorten op micro-niveau bij de gehele bevolking.

Recent onderzoek toont overtuigend aan dat reeds de onder a) gesignaleerde
tekorten leiden tot verhoogde kansen op het ontstaan van hart- en vaatziektes,
kanker en andere ernstige, op grote schaal vóórkomende ziektebeelden, alsmede
tot massaal verlies van conditie in de brede zin des woords. Dit rapport geeft
globale voorstellen om deze trieste prognose het hoofd te bieden.

Uit de berekeningen en aanvullend materiaal in het rapport kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:

Eindconclusie 1:

De gemiddelde Nederlander gebruikt geen evenwichtige voeding. Maar zelfs als
hij dat wel zou doen (eten volgens de Voedingswijzer van VoVo), dan nog krijgt
hij lang niet de aanbevolen hoeveelheid van vele essentiële voedingsstoffen
binnen.
Vrijwel de gehele Nederlandse bevolking kampt met kleine of grotere
tekorten in de voeding aan essentiële vitamines, mineralen en spoorelementen.
Deze tekorten zullen onvermijdelijk leiden tot (ernstige)
gezondheidsproblemen.

Andere invloeden op de voedingsstatus en voedingsbehoefte

De gevonden berekeningsuitkomsten van de gehaltes voedingsstoffen die
dagelijks worden geconsumeerd, zijn getoetst aan de Nederlandse voedingsnormen,
de zgn. Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH's). Deze conservatieve normen
(meerdere wetenschappers pleiten al langere tijd voor verhoging van vele ADH's)
houden echter geen rekening met de volgende, onmiskenbare invloeden op het
gehalte aan nutriënten in voedingsmiddelen en in humaan weefsel:

a) de verarming van onze landbouw- en veeteeltgronden als gevolg van
monocultures, onvolkomen kunstmest-samenstelling, gebruik van
verdelgingsmiddelen, zgn. veredeling van zaden e.d., eenzijdige veevoeding,
hormoon-stimulantia, enz.;

b) de vervuiling in voeding en milieu: lichaamsvreemde toevoegingen aan
voedsel, kunstvoedings-producten van de industrie (waarin schadelijke stoffen
zoals transvetten, en samengesteld met verkeerde voedingsbalansen), straling,
uitlaatgassen van het gemotoriseerde verkeer, gifuitstoot van de industrie,
enz.;

c) de in wezen onnatuurlijke bereiding van ons voedsel (bakken, braden,
frituren, enz.).

Het menselijk lichaam beschikt over vele routes om binnengeslopen vervuiling
uit voeding en milieu te elimineren, maar behoeft daarvoor met name
anti-oxidanten die zich voor een belangrijk deel in voeding bevinden.

Aangezien in het voorgaande is aangetoond dat aan deze stoffen in onze
voeding juist een tekort bestaat, zal de ontgiftingscapaciteit van ons lichaam
niet voldoende actief kunnen worden. De gevolgen hiervan zijn uiteraard zeer
schadelijk voor de gezondheid.

Ter neutralisering van dit negatieve effect moet een compensatie worden
gegeven voor de grotere behoefte aan micro-nutriënten, vooral anti-oxidanten.
Het moge duidelijk zijn dat deze compensatie alleen mogelijk is in de vorm van
suppletie met de ontbrekende anti-oxidanten.

Eindconclusie 2:

Indien ook de uit hoofde van milieu- en voedingsvervuiling noodzakelijke
extra behoefte aan voedingsstoffen wordt ingecalculeerd, kan de conclusie niet
anders zijn dan dat de gehele Nederlandse bevolking met middelgrote tot grote
tekorten aan vele vitamines, mineralen en spoorelementen kampt.

Een schematisch overzicht, waarin de geconstateerde inname-tekorten en
marginale innamen in tabel-vorm worden gepresenteerd, vindt u op een
afzonderlijke SOE-pagina die u via de link hiernaast kunt bereiken.


Het rapport "Tekorten in de Nederlandse Voeding" werd opgesteld door:
Ruud A. Nieuwenhuis, directeur Stichting Orthomoleculaire Educatie.

Aan het rapport werd tevens medegewerkt door: ir. A.A. van Ramshorst,
voedingskundige, en mr. N.H. de Vries, jurist en rechter.

 

Reacties

Log in of maak een profiel aan op deze site
Als je inlogt of een profiel aanmaakt op deze site kun je sneller reageren en worden je reacties automatisch geupdate met je nieuwe gegevens als je die aanpast. log nu in/schrijf je nu in 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld